Sunday, April 5, 2020
Happiness Volunteer for the state of Maharashtra

 

Maharastra
SNO. DISTRICT NAME MOBILE NO.
1 Akola Rohit sunil Jagtap 8999758627
2 Akola Vishal Mandirkar 9607888532
3 Akola Pankaj Gaikwad 7020123182
4 Amravati Sunil dayaram kasdekar 9527980958
5 Gadchiroli Rajratna Alone 9130795894
6 Latur Samadhan uphade 7745828045
7 Mumbai Samina Agwan 9833090283
8 Mumbai Yesh Thorat         9619236706
9 Mumbai Ashwini Ghonge 9653455109
10 Nagpur Pratik Deshpande 9373554771
11 Palghar Kelash kurkuta 9960707333
12 Palghar Dr.Sunil B.Parhad 8805454007
13 Parbhani Pawan Varkhade 7741039463
14 Pune Harish Mandirkar 7798653302
15 Pune Kshitij meshram 7350493174
16 Pune Niranjana Kiran Gandhi 9860727775
17 Sangli Shubham shinde 9119451902
18 Satara Karanjkar Kishor Sunil 9359675315
19 Yavatmal  Nikhil Dhandhe 8669113216
X